Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

شرایط تولید اتاق تمیز

کلیه تولیدات شرکت در شرایط تولید اتاق تمیز تولید میگردد.

و کلیه مراحل و پروتکل ها تحت نظارت اداره کل تجهیزات می باشد.

شرکت توس نگاه ازسال 1376 به عنوان یکی ازتولید کنندگان اصلی ملزومات پزشکی درکشورفعالیت می نماید.

بزرگترین سرمایه این شرکت اعتماد روزافزون مشتریان وفادار خویش بوده است .

کلیه تولیدات این شرکت تحت شرایط استاندارد اتاق تمیزمطابق بااصول والزامات   GMP - ISO 13485 - ISO 9001/2000 انجام می شود. کلیه تولیدات این شرکت دارای مجوزقانونی برای تولید ازاداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تلفن هاي تماس

051-35414243

051-35413226

Email : sales@toosnegah.com